Terminologi

T

I tilknytning til flere av foreningens workshops/konferanser, har det blitt avholdt terminologi-workshops. Foreningens terminologiansvarlige er Marthe Øidvin Burgess, epostadresse: marthe.oidvin.burgess eposttegn usn.no.

Kommentarer og forslag til terminologi bes rettet til:

  • Norske termer: Marthe Øidvin Burgess, USN Vestfold
  • Danske termer: Alexandra Holsting, SDU Odense
  • Svenske termer: Oscar Björk, Uppsala universitet