Styringsgruppe

S

Styringsgruppen for foreningen består av representanter fra de ulike nordiske landene. De velges for en periode på to år på den årlige generalforsamlingen, som avholdes i forbindelse med den årlige konferansen.


Bestyrelsen 2021-2023

  • Gunhild Kvåle (N) – formann
  • Alexandra Holsting (DK) – nestformann
  • Gustav Westberg (S)
  • Anna-Vera Midell Sigsgaard (DK)
  • Marthe Øidvin Burgess (N) – terminologiansvarlig
  • Ruth Mulvad (DK)

Kontaktperson Finland: Jannika Lassus

Thomas Hestbæk Andersen (DK) var foreningens formann fra opprettelsen i 2007 fram til 2019.