København 2024

K

Den 20. Nordiske Konference om SFL og Socialsemiotik
Sprogets rolle i vores multimodale tilgang til verden

Velkommen til den 20. Nordiske Konference om SFL og Socialsemiotik, som afholdes den 7. og 8. november, 2024, på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg i København.

SFL-forskere fra Norden mødtes i 2005 til den første Nordiske SFL-workshop og efter endnu en succesfuld af slagsen i 2006 i Göteborg blev Den Nordiske Forening for Systemisk Funktionel Lingvistik stiftet i 2007. Foreningen havde i starten et udpræget fokus på systemisk funktionel lingvistik (SFL) som sprogteori og SFL-beskrivelsen af de nordiske sprog.

Siden har foreningen skiftet navn til Nordisk Forening for SFL og Socialsemiotik i takt med at det semiotiske fokus og tekstbegrebet i de nordiske lande – i lighed med resten af verden – er blevet stadig bredere, og den semiotiske analysetilgang til tekster har inddraget stadig flere betydningssystemer eller modes. Som en utilsigtet konsekvens synes der at være opstået en kløft mellem på den ene side sprog og på den anden side det multimodale, mellem SFL og socialsemiotik.SFL og socialsemiotik byder på en bred palet af analytiske perspektiver på betydningsskabelse både sprogligt og multimodalt. Med konferencens tema ønsker vi at tematisere sprogets betydningsskabende rolle i multimodale tekster, og det multimodales betydning i sproget. Vi byder dermed i særlig grad konferencebidrag, der adresserer dette tema, velkommen. Herudover modtager vi også meget gerne andre bidrag om forskning og udvikling i SFL og socialsemiotik i en Nordisk kontekst.

Konferencen indledes med den tilbagevendende terminologiworkshop om formiddagen den 7.11., hvor selve konferencen starter derefter.

Velkommen til København!

Webside: https://www.kp.dk/arrangementer/nsfl20/

Plenumsforedrag: Daniel Lees Fryer (N), Karin Rhman (S), nina Nørgaard (DK), Ruth Mulvad (DK)

Arrangørgruppe: Anna Vera Meidell Sigsgaard og Susanne Jacobsen (Københavns Professionshøjskole), Alexandra Holsting (Syddansk Universitet) samt Grethe Kjær Jacobsen og Ruth Mulvad (Foreningen for SFL i professionerne)