Örebro 2023

Ö

Socialsemiotiska och systemisk-funktionella perspektiv på digitaliseringens möjligheter och problem

Välkomna till den 19 konferensen om SFL och socialsemiotik, som arrangeras vid Örebro universitet 16.–17. november 2023. Temat på årets konferens är ”digitaliseringens möjligheter och problem”.

Digitaliseringen har revolutionerat förutsättningarna för lärande, arbete, interaktion och kunskapsdistribution, men också gett upphov till desinformation, filterbubblor och polarisering. Digitaliseringen möjliggör multimodalt meningsskapande, där till exempel språk, bild, färg och musik tillsammans skapar betydelser och är idag en förutsättning för hur meningsskapande går till i sociala, politiska och utbildningsrelaterade praktiker. Digitalisering är med andra ord något som forskare inom SFL och socialsemiotik måste förhålla sig till. Därför bjuder vi särskilt in till konferenspresentationer som tar sig an digitaliseringens möjligheter och problem ur olika perspektiv. I vanlig ordning välkomnar vi även presentationer av aktuell forskning inom SFL och socialsemiotik som inte explicit adresserar konferensens tema.

Hovedforedragsholdere: Anette Hagen (N), Nicolai Elf (DK) og Ida Melander (S)

Nettside: https://www.oru.se/HumUS/NSFL2023

Arrangører: Gustav Westberg, Anders Björkvall mfl.