halden 2022

h

Den nordiske konferansen for systemisk-funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk avholdes 27.–28. oktober i 2022 ved Høgskolen i Østfold, Halden.

Konferansens tema er “SFL i møte med lokale og globale utfordringer”.

Hovedforedrag ved Thomas Hestbæk Andersen & Thrine Victoria Jarnet Meline (Dansk sprognævn), Ewa Bergh Nestlog (Linnéuniversitetet) og Kari Anne Rustand (Universitetet i Sørøst-Norge).

Konferansens nettside: https://www.hiof.no/om/aktuelt/arrangementer/konferanser/nsfl2022.html

Arrangørkomiteen består av Daniel Lees Fryer, Maja Michelsen, Anders Eilertsen, Mette Maria Rønsen Gjerskaug og Jessica Pedersen Belisle Hansen.