halden 2022

h

Den nordiske konferansen for systemisk-funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk er planlagt 27.-28. oktober ved Høgskolen i Østfold, Halden. Konferansens tema er “SFL i møte med lokale og globale utfordringer”.

Arrangørkomiteen består av Daniel Lees Fryer, Maja Michelsen, Anders Eilertsen, Mette Maria Rønsen Gjerskaug og Jessica Pedersen Belisle Hansen.

Mer informasjon kommer.