halden 2022

h

Den nordiske konferansen for systemisk-funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk avholdes 27.–28. oktober i 2022 ved Høgskolen i Østfold, Halden.

Konferansens tema er SFL og sosialsemiotikk i møte med lokale og globale utfordringer.

Temaet for årets konferanse er «SFL og sosialsemiotikk i møte med lokale og globale utfordringer». Utfordringene kan være både store og små, og de kan forstås individuelt, sosialt, kulturelt, politisk og økologisk. Dette kan bety utfordringer knyttet til identitet og samfunnsmessige forhold, og de mulighetene SFL og sosialsemiotikk kan bidra med i møte med disse. Samtidig kan det også forstås som utfordringer SFL og sosialsemiotikk står overfor i vår tid. Ved å nevne både det lokale og det globale, ønsker vi å legge til rette for at foredragene kan ha variasjon fra mikro- til makronivå. Det er også mulig å sende inn abstracts som ikke er knyttet til det overordnede temaet.

Hovedforedrag ved Thomas Hestbæk Andersen & Thrine Victoria Jarnet Meline (Dansk sprognævn), Ewa Bergh Nestlog (Linnéuniversitetet) og Kari Anne Rustand (Universitetet i Sørøst-Norge).

Konferansens nettside: https://www.hiof.no/om/aktuelt/arrangementer/konferanser/nsfl2022.html

Arrangørkomiteen består av Daniel Lees Fryer, Maja Michelsen, Anders Eilertsen, Mette Maria Rønsen Gjerskaug og Jessica Pedersen Belisle Hansen.