UPPSALA (online) – 2020

U

Uppsala Universitet / zoom, 4.–5. november 2020.

SFL i bekanta och nya landskap
Välkommen till Sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik som arrangeras av Uppsala universitet. Temat för konferensen är SFL i bekanta och nya landskap. Vi hoppas att temat kommer att inspirera till presentationer och diskussioner som både riktar blicken mot den forskning som bedrivits inom fältet och öppnar upp för nydanande perspektiv på olika sociala praktiker.

Plenarförelesäre: Per Holmberg, Nina Nørgaard, Aslaug Veum.

Arrangører: Jenny Folkeryd, Oscar Björk mfl. ved Uppsala Universitet.

Nettside: https://konferens.edu.uu.se/nsfl16/