Tønsberg – 2010

T

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til den 6. nordiske SFL-workshopen på Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen torsdag, 14. og fredag, 15. oktober 2010.

Arrangører: Eva Maagerø, Aslaug Veum, Astrid Granly, Høgskolen i Vestfold.