stockholm – 2014

s

Den tionde nordiska SFL-workshoppen: Vid SFLs gränser

Tema: Vid SFL:s gränser. Datum: 9.–10. oktober 2014 vid Stockholms universitet. Som värd står Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för språkdidaktik..

Var går den systemisk-funktionella lingvistikens gränser? Vilka frågor kan SFL besvara? Vilken typ av empiri går att studera inom ramarna för SFL? Vilka är de mest aktuella teoretiska och metodiska utmaningarna?

Den tionde nordiska SFL-workshoppen har temat Vid SFL:s gränser och inbjuder särskilt till bidrag som tematiserar metodologiska, teoretiska och empiriska gränser och outforskade möjligheter för SFL, förslagsvis i relation till ämnen som (språk)didaktisk forskning, andraspråksforskning, samtalsanalys, översättningsvetenskap, multimodalitet eller diskursanalys.

Plenarföredrag: Cindie Aaen Maagaard, David Machin, Eva Maagerø.

Arrangör: Institutionen för svenska och flerspråkighet, Institutionen för språkdidaktik.