oslo – 2016

o

Språk og diskurs i pedagogiske og vitenskapelige sammenhenger: systemisk-funksjonelle og sosialsemiotiske perspektiver

10.–11. november 2016, Universitetet i Oslo.

Plenumsforedrag: Erik Knain, Per Holmberg og Henriette Siljan.

Arrangør: Hilde Hasselgård mfl. ved UiO.