Odense – 2012

O

INVITATION til 8. nordiske SFL-workshop, 12.-13. november 2012 på Syddansk Universitet, Odense

”STEDER SOM TEKSTER & TEKSTER OM STEDER”

Hvordan betyder steder? Hvilken betydning lægger vi i steder? Og hvordan kommunikerer vi om steder?

Den 8. nordiske SFL-workshop har steders betydning i videste forstand som tema. Vi indbyder derfor særligt til bidrag, der – multimodalt eller monomodalt – fokuserer på steders betydning, hvad enten fokus er på (i) det konkrete sted eller rum (rummet som genstand), (ii) stedets eller rummets mulige aktiviteter (rummet som proces) eller (iii) kommunikationen om stedet eller rummet.

Når vi bevæger os ud i stedet, støder vi ind i en lang række teoretiske, deskriptive og applikationsmæssige forhold, som er interessante at diskutere – fx spørgsmål som ’hvad er en tekst?’, ’hvilke af de systemisk-funktionelle dimensioner (rang, stratifikation, metafunktion, etc.) er brugbare?’, ’skabes stedets betydning som en diakron eller synkron konsekvens?’, ’hvilke betydningssystemer er interessante?’, ’hvilken historie fortæller stedet?’ og ’hvordan kan vi kommunikere stedets betydning til andre?’

Hovedforedragsholdere: Anders Björkvall, Martin Engebretsen, Trine Bruun Petersen.

Arrangører: Thomas Hestbæk Andersen, Morten Boeriis, Alexandra Holsting, Cindie Maagaard og Søren Vigild Poulsen, Syd-dansk universitet.