København – 2015

K

11. NSFL Workshop i København den 5.-6. November 2015.

Workshoppen finder i år sted den 5.-6. november med Institut for Nordisk Studier og Sprogvidenskab (INSS), Københavns Universitet, som værter.

SFL i kobling med …

SFL og socialsemiotikken bruges ofte i kobling med diverse praksisfelter, andre metodiske tilgange og andre teoridannelser, hvilket ses i dens implementering i forskellige projekter i Norden. Derfor ligger fokus for årets Nordiske SFL Workshop på disse potentielle koblinger.

Plenumsforedrag: Eija Ventola, Theo van Leeuwen, Mette Versgaard Christensen.

Arrangører: Christina Fogtmann Fosgerau (INSS), Ruth Mulvad (Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne), Hanne Sæderup Pedersen (INSS), Anna-Vera Meidell Sigsgaard (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, afdeling for pædagogik (KU))