Göteborg – 2017

G

Välkommen till NSFL13 i Göteborg den 12.–13. oktober – höstens nordiska konferens om SFL och socialsemiotik.

Temat är Grammatik, kritik, didaktik.

NSFL 13 kommer att hållas den 12–13 oktober 2017 vid Göteborgs universitet. Temat är Grammatik, kritik, didaktik. Vi hoppas att temat kommer att inspirera till ny reflektion kring hur SFL och socialsemiotik med teoretiska och deskriptiva verktyg kan bidra till att kritiskt belysa och konstruktivt förändra sociala praktiker. 

Plenumsforedrag: Alexandra Holsting (Syddansk Universitet), Anders Björkvall (Örebro universitet), och Anna-Vera Meidell Sigsgaard (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse).

Arrangør: Per Holmberg og arrangörskommittén, Inst. för svenska språket, Inst. för språk och litteraturer samt Inst. för didaktik och pedagogisk profession.