KRISTIANSAND – 2013

K

Universitetet i Agder, Kristiansand, 7.–8. november 2013.

Hovedtema: Tilganger til konteksten

Innen systemisk-funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk finnes det ulike syn på hva som er relevant kontekst og hvordan den best kan undersøkes. På denne workshopen ønsker vi å vie spesiell oppmerksomhet til forholdet mellom tekst og kontekst. Særlig er vi interessert i hvordan medieteknologiske og sosiokulturelle forhold virker inn på verbale og multimodale strukturer og systemer, og hvordan disse relasjonene kan modelleres og studeres fra et SFL-perspektiv.

Plenumsforedrag: Per Holmberg, Elise Seip Tønnessen, Paul Thibault.

Arrangør: Gunhild Kvåle, Elise Seip Tønnessen, Martin Engebretsen, Anne Løvland, Anne Marit Foss, alle fra Institutt for nordisk og mediefag, UiA.