VESTFOLD – 2019

V

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Konferanseserien NSFL samler hvert år personer fra ulike disipliner i Norden med interesse for systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL) og sosialsemiotikk.

Vi har gleden av å invitere til nordisk konferanse ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, Horten, den 14. og 15. november 2019. Konferansen har åpent tema, og vi ønsker velkommen innlegg om blant annet:

  • Systemisk-funksjonell lingvistikk og grammatikk som forskningsfelt
  • Literacy og læring
  • Oversettelse
  • Multimodalitet
  • Sjangerstudier
  • Alle andre relevante tema

Hovedforedragsholdere: Per Ledin, Susanne Jacobsen og Kirsten Linnea Kruse.

Arrangør: Forskergruppe i sosialsemiotikk, SFL, og multimodalitet, Universitetet i Sørøst-Norge, ved Eva Maagerø og Aslaug Veum.

Nettside: https://compassionate-beaver-eaf73f.netlify.app/about