Nordisk SFL & sosialsemiotikk

Nordisk forening for SFL og sosialsemiotikk // Nordisk forening for SFL og socialsemiotik // Nordisk förening för SFL och socialsemiotik // Pohjoismainen systeemis-funktionaalisen kielitieteen ja sosiosemiotiikan yhdistys

Nordisk forening for SFL og sosialsemiotikk ble stiftet i 2007. Foreningens hovedaktivitet er den årlige konferansen (NSFL), som rullerer mellom de nordiske landene og medlemmenes institusjoner. Vi driver også terminologiarbeid.

Foreningen har som formål å fremme utbredelsen av systemisk-funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk i Norden, og å fremme arbeidet med den systemisk-funksjonelle beskrivelsen av de nordiske språkene dansk, norsk og svensk.


Medlemskap

Alle deltakere på våre konferanser regnes som medlemmer i foreningen. Medlemskapet er gratis, og uten forpliktelser. Du kan også melde deg inn ved å sende oss en e-post.

Bli medlem

ÅRLIG KONFERANSE

Hvert år arrangerer foreningen en konferanse. I 2024 avholdes den i København. Dette blir den 20. konferansen i foreningens historie.

Konferanser

Konferanser og aktiviteter